website statistics

Quy trình sản xuất đá cây sạch

Tìm hiểu quy trình sản xuất đá cây sạch. Để sản xuất đá cây sạch, các cơ sở xây dựng một hệ thống làm lạnh các khuôn chứa nước hình lập phương lớn. Khi đông đặc thành nước đá, các khuôn nước đá sẽ được kéo lên, nhúng và xối nước để các thanh nước đá to lớn trôi ra khỏi khuôn. Mỗi khối nước đá thành phẩm có thể nặng đến 50kg hoặc nhiều hơn.

Những cây nước đá to nặng hơn 50kg

Những cây nước đá to nặng hơn 50kg

Một hệ thống làm lạnh các khuôn nước đá to lớn được đặt trong một thùng chứa các khuôn:

Thùng chứa các khuôn nước đá

Thùng chứa các khuôn nước đá

Sau khi được làm lạnh, các khuôn chứa nước ban đầu sẽ đông đặc lại thành những khuôn nước đá:

Khuôn nước đá đã đông đặc

Khuôn nước đá đã đông đặc

Quy trình sản xuất đá cây sạch

Các khuôn nước đá nằm trong một hệ thống làm lạnh của máy làm nước đá, với hầm chứa nước muối chảy bên dưới các khuôn làm nước trong khuôn đông lạnh thành nước đá.

Quy trình sản xuất nước đá cây

Quy trình sản xuất nước đá cây

máy làm đámay lam da vienmáy làm đá viên mini