website statistics

dây chuyền lọc nước điện giải

Quy trình điện phân trong máy điện giải

Công nghệ lọc nước điện giải

Bên cạnh công nghệ lọc nước ro, nano, tạo khoáng thì hiện nay còn nổi lên công nghệ lọc nước mới. Đó chính là công nghệ điện giải. Đây không phải là công nghệ mới nhưng lại là công nghệ đặc biệt. Công nghệ mới này được ứng dụng trong các dây chuyền lọc nước ... ... xem thêm

Dây chuyền lọc nước điện giải

Dây chuyền lọc nước điện giải có đắt không

Xu hướng lựa chọn sử dụng nước uống của người dân đã thay đổi. Giờ đây rất nhiều người lựa chọn nước điện giải, nước ion kiềm để uống hàng ngày. Trước xu thế đó có rất nhiều người muốn đầu tư lắp đặt dây chuyền lọc nước điện giải. Mỗi ngày bộ phận chăm ... ... xem thêm